Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
SA8000 SA8000 SGS Student Desk, Student Chair, Lab Benches, Bunk Bed, Library Furniture, Dinning Table, Dining Benches, Office Furniture, White Board, Green Board, Cupboard, Dormitory Furniture 2019-05-20 ~
Bằng sáng chế
Hình ảnh Bằng sáng chế số Tên bằng sáng chế  Loại bằng sáng chế Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
Single School Desk (SF-01A) ZL 2016 3 0340605.5 Single School Desk (SF-01A) APPEARANCE_DESIGN 2017-01-11 ~ Đã xác minh
Trademark
Hình ảnh Số nhãn hiệu Tên thương hiệu Danh mục thương hiệu Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
SGS QIP-ASR181375 SGS Furniture>>Commercial Furniture>>School Furniture>>School Sets 2018-05-20 ~ Đã xác minh
ISO14001 04918E00005R0M ISO14001 Furniture>>Commercial Furniture>>School Furniture>>School Sets 2018-01-02 ~

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are Less than 5 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này